چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب یادگیری ماشین


 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۴, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش Information gain و الگوریتم ID3 – درخت تصمیم گیری

دانلود رایگان آموزش Information gain و الگوریتم ID3 – درخت تصمیم گیری

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۳, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش آنتروپی Entropy و Decision Tree – درخت تصمیم گیری

دانلود رایگان آموزش آنتروپی Entropy و Decision Tree – درخت تصمیم گیری

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۲, ۱۳۹۶
دانلود آموزش پیاده سازی روش های تخمین چگالی در متلب

دانلود آموزش پیاده سازی روش های تخمین چگالی در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۱, ۱۳۹۶
دانلود آموزش فاصله ها و رگرسیون غیرپارامتریک در متلب

دانلود آموزش فاصله ها و رگرسیون غیرپارامتریک در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۰, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش بیزین کلاسیفایرها و الگوریتم های نزدیکترین همسایگی در متلب

دانلود رایگان آموزش بیزین کلاسیفایرها و الگوریتم های نزدیکترین همسایگی در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۲, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش روشهای تخمین چگالی non parametric در متلب

دانلود رایگان آموزش روشهای تخمین چگالی non parametric در متلب

 • تاریخ انتشار: اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
دانلود کتاب یادگیری ماشین آلپایدین (Alpaydın Machine Learning ) + کتاب حل مسائل

دانلود کتاب یادگیری ماشین آلپایدین (Alpaydın Machine Learning ) + کتاب حل مسائل

 • تاریخ انتشار: بهمن ۲۵, ۱۳۹۵
دانلود آموزش پیاده سازی پروژه شناسایی اعداد با شبکه عصبی در متلب

دانلود آموزش پیاده سازی پروژه شناسایی اعداد با شبکه عصبی در متلب

 • تاریخ انتشار: بهمن ۲۱, ۱۳۹۵
دانلود آموزش پیاده سازی شبکه عصبی در متلب

دانلود آموزش پیاده سازی شبکه عصبی در متلب

 • تاریخ انتشار: آذر ۱, ۱۳۹۵
دانلود آموزش Overfitting در شبکه عصبی MLP در متلب

دانلود آموزش Overfitting در شبکه عصبی MLP در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۳۰, ۱۳۹۵
دانلود رایگان آموزش شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه در متلب

دانلود رایگان آموزش شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۹, ۱۳۹۵
دانلود رایگان آموزش شبکه های عصبی پرسپترون تک لایه در متلب

دانلود رایگان آموزش شبکه های عصبی پرسپترون تک لایه در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۸, ۱۳۹۵
آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Discriminant در متلب

آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Discriminant در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۷, ۱۳۹۵
آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب

آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۶, ۱۳۹۵
دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی Discriminant در متلب

دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی Discriminant در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۵, ۱۳۹۵
دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب

دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب