چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب هوش مصنوعی


 • تاریخ انتشار: شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
فیلم آموزش پروژه پیش بینی سن آبالون – Age of an abalone + کد متلب

فیلم آموزش پروژه پیش بینی سن آبالون – Age of an abalone + کد متلب

 • تاریخ انتشار: تیر ۱۱, ۱۳۹۶
پروژه خوشه بندی با استفاده از شبکه عصبی LVQ در متلب + داکیومنت فارسی

پروژه خوشه بندی با استفاده از شبکه عصبی LVQ در متلب + داکیومنت فارسی

 • تاریخ انتشار: خرداد ۲۹, ۱۳۹۶
دانلود پروژه های شبکه های عصبی در متلب (دسته بندی حروف) + داکیومنت فارسی

دانلود پروژه های شبکه های عصبی در متلب (دسته بندی حروف) + داکیومنت فارسی

 • تاریخ انتشار: خرداد ۱۷, ۱۳۹۶
فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در متلب – شبکه خود رمزگذار (Autoencoder) – قسمت ۱۸

فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در متلب – شبکه خود رمزگذار (Autoencoder) – قسمت ۱۸

 • تاریخ انتشار: اردیبهشت ۸, ۱۳۹۶
آموزش پیاده سازی و اجرای شبکه های عصبی توسط Neupy

آموزش پیاده سازی و اجرای شبکه های عصبی توسط Neupy

 • تاریخ انتشار: اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶
فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در متلب – شبکه بولتزمن RBM – قسمت ۱۷

فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در متلب – شبکه بولتزمن RBM – قسمت ۱۷

 • تاریخ انتشار: اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶
دانلود سورس کد متلب قطعه بندی تصاویر رنگی با الگوریتم K-Means

دانلود سورس کد متلب قطعه بندی تصاویر رنگی با الگوریتم K-Means

 • تاریخ انتشار: فروردین ۲۶, ۱۳۹۶
فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در متلب – شبکه LVQ- قسمت ۱۶

فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در متلب – شبکه LVQ- قسمت ۱۶

 • تاریخ انتشار: فروردین ۲۵, ۱۳۹۶
آموزش Overfitting و K-fold Cross Validation – درخت تصمیم گیری

آموزش Overfitting و K-fold Cross Validation – درخت تصمیم گیری

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۴, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش Information gain و الگوریتم ID3 – درخت تصمیم گیری

دانلود رایگان آموزش Information gain و الگوریتم ID3 – درخت تصمیم گیری

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۳, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش آنتروپی Entropy و Decision Tree – درخت تصمیم گیری

دانلود رایگان آموزش آنتروپی Entropy و Decision Tree – درخت تصمیم گیری

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۲, ۱۳۹۶
دانلود آموزش پیاده سازی روش های تخمین چگالی در متلب

دانلود آموزش پیاده سازی روش های تخمین چگالی در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۱, ۱۳۹۶
دانلود آموزش فاصله ها و رگرسیون غیرپارامتریک در متلب

دانلود آموزش فاصله ها و رگرسیون غیرپارامتریک در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۰, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش بیزین کلاسیفایرها و الگوریتم های نزدیکترین همسایگی در متلب

دانلود رایگان آموزش بیزین کلاسیفایرها و الگوریتم های نزدیکترین همسایگی در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۲, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش روشهای تخمین چگالی non parametric در متلب

دانلود رایگان آموزش روشهای تخمین چگالی non parametric در متلب

 • تاریخ انتشار: اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
دانلود کتاب یادگیری ماشین آلپایدین (Alpaydın Machine Learning ) + کتاب حل مسائل

دانلود کتاب یادگیری ماشین آلپایدین (Alpaydın Machine Learning ) + کتاب حل مسائل