با سلام

این پست حاوی پروژه استخراج لبه های تصویر در متلب می باشد. در این پروژه با استفاده از ماسک های مکانی (فیلتر) زیر، لبه های تصویر را استخراج و سپس نمایش می دهیم:

۱- فیلتر لاپلاس laplacian Filter

۲- فیلتر سوبل افقی Horizontal sobel Filter

۳- فیلتر سوبل عمودی  Vertical sobel Filter

۴- فیلتر پرویت شمال North prewitt Filter

۵- فیلتر پرویت جنوب South prewitt Filter

۶- فیلتر کریس شمال North Kirsch Filter

۷- فیلتر کریس جنوب South Kirsch Filter

در این پروژه علاوه بر سورس کد متلب لبه یابی تصویر ، یک داکیومنت PDF موجود می باشد که روند پیاده سازی کدهای متلب در آن توضیح داده شده است. همچنین، فیلترهای فوق با یکدیگر مقایسه و ارزیابی شده است.

همچنین با استفاده از Edge Demo متلب، لبه های تصویر را از طریق فیلترهای زیر استخراج نموده ایم و نتایج را با فیلترهای فوق مقایسه نموده ایم:

۱- فیلتر روبرت roberts Filter

۲- فیلتر لگاریتم Log Filter

۳- فیلتر zerocross Filter

۴- فیلتر کنی canny Filter

 

امیدوارم پروژه لبه یابی تصویر برای دوستان علاقه مند به پردازش تصویر مفید واقع گردد.

با تشکر