مدارهای الکتریکی ۲ آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

درس مدارهای الکتریکی ۲ یکی از دروس آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق با ضریب ۳ برای کلیه گرایش هاست. این درس از اهمیت زیادی برخوردار بوده و یکی از دروسی است که نیاز اغلب دانشجویان مهندسی برق می باشد. همچنین از سال ۹۵ درس مدارهای الکتریکی ۱و ۲ به عنوان یکی از دروس امتحانی آزمون دکترا برای کلیه گرایش های مهندسی برق قرار گرفته است

پیشنهادات متلب یار برای ضبط این دوره:

  1. فهرست مطالب بایستی منطبق با فهرست ارائه شده و سرفصل های وزارت علوم باشد و تمامی مباحث مورد نیاز آزمون کارشناسی ارشد را تحت پوشش قرار دهد
  2. نکات تستی و راه حل های کنکوری همراه با توضیح گام به گام مطالب، نیز همراه باشد
  3. در پایان هر فصل نمونه سوالات آزمون های گذشته (مثلا ۵ سال گذشته) حل شود
  4.  یک فصل به حل تست های آزمون های سال های گذشته (۱۰ سال گذشته) از کلیه مباحث همراه با حل تست اختصاص یابد
  5. از شما همکاری گرامی درخواست می شود قبل از تهیه و ضبط فیلم ،نمونه این دوره آموزشی را در سایر سایت ها که بخشی با عنوان پیش نمونه در نظر گرفته اند را مشاهده فرمایید و در صورت امکان روش کاری شما متفاوت از سایرین باشد
  6. به منظور برطرف شدن نیاز داوطلبان آزمون دکترا، سوالات آزمون دکترای سال ۹۵ به همراه حل آنها هم لحاظ گردد