رویکرد متلب یار در مورد این درس، آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق می باشد. الکترونیک ۱و ۲ جزو دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک می باشد و برای داوطلبان این گرایش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین ضریب امتحانی این درس برای داوطلبان آزمون دکترای برق در گرایش های مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانو الکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال، مکاترونیک و مهندسی پدافند غیر عامل، ضریب ۴ می باشد. پس برای داوطلبان این گرایش ها حائز اهمیت زیادی می باشد. ضریب امتحانی این درس برای سایر گرایش های مهندسی برق، ۱ یا ۲ است.

نکاتی در این مورد:

  1. سرفصل مطالب، مطابق با سرفصل مشخص شده توسط وزارت علوم باشد.
  2. این دوره بایستی شامل تست های آزمون های سالهای گذشته همراه با حل آنها باشد
  3. به منظور آمادگی آزمون دکترا، سوالات موجود در سالهای قبل نیز طرح و حل شود