شناسایی سیستم

درس شناسایی سیستم،  یکی از دروس تخصصی اختیاری ۳ واحدی از چارت درسی مهندسی کنترل است. سه مرحله مهم در شناسایی عبارتند از ۱٫ جمع آوری داده ورودی و خروجی از فرآیندی که سعی به مدل کردن آن را داریم. ۲٫ انتخاب یک ساختار مناسب ۳٫ تنظیم پارامترهای مدل به طوری که خروجی  حاصل از مدل شبیه به خروجی سیستم حقیقی باشد. با توجه به اهمیت این درس و کاربردهای آن در مهندسی کنترل و توجه به این نکته که اغلب منابع مناسب و آموزش جامعی در مورد این درس صورت نمی گیرد، هدف متلب یار تهیه مجموعه ای کامل است که نکات ذیل در آن گنجانده شده باشد،به طوری که کاربر بعد از آشنایی و تسلط با مفاهیم درس و برطرف شدن نیاز درسی اش، بتواند به صورت کاربردی و پروژه محور هم از این مجموعه آموزشی استفاده لازم را داشته باشد

هدف از ضبط این دوره :

  1. فهرست مطالب منطبق با فهرست تعریف شده وزارت علوم باشد
  2. آموزش گام به گام مباحث موجود در فهرست مطالب این درس
  3. طرح تمرین و حل آنها در انتهای هر فصل
  4. طرح تمرین درسی با استفاده از نرم افزار متلب یا پروژه در انتهای هر فصل