سیستم های کنترل چند متغیره

کنترل چند متغیره از دروس اصلی مهندسی برق گرایش کنترل می باشد که به بررسی و کنترل سیستم هایی با بیش از یک متغیر ورودی و خروجی می پردازد. برای این منظور از روش های کنترلی کنترل خطی و کنترل مدرن استفاده می کند. به آن MIMO SYSTEMS نیز گویند یعنی سیستم های مالتی (چند) ورودی و مالتی خروجی. از دو روش کنترل غیرمتمرکز و کنترل متمرکز در طراحی آن استفاده می شود. این درس یکی از دروسی است که اکثر داشجویان کارشناسی ارشد در فهم و یادگیری و همینطور انجام پروژه های درسی به مشکل بر می خورند. پس در این مجموعه آموزشی باید سعی شود این موارد برطرف گردد. رویکرد این مجموعه آموزشی به دوصورت می تواند انجام گردد و شما مدرس گرامی می توانید یکی از این دو روش را انتخاب نمایید.

  1. رویکرد  تئوری یا درس محور: تدریس گام به گام مطالب این درس به همراه حل تمرین در پایان هر فصل.
  2. رویکرد پروژه محور یا کاربردی: طرح یک یا چند پروژه کاربردی و روش های انجام دادن آن با نرم افزار متلب

 

توضیحات و پیشنهاداتی در مورد روش تئوری:

  • ترجیحا مطابق با سرفصل ها و مطالب کتاب کنترل چند متغیره دکتر علی خاکی صدیق باشد
  • در پایان هر فصل یکسری تمرین حل شود
  • در صورت امکان تمریناتی هم با نرم افزار متلب قید شود

پیشنهاداتی در مورد روش پروژه محور

  • بسته به تمایل خود یک یا چند پروژه کاربردی مطرح کنید و یک دوره آموزشی ضبط نمایید
  • بهتر است موضوعات پروژه متفاوت از بقیه سایتهای آموزشی باشد
  • فایل ها و کدهای موجود نیز در ضمن تدریس و در محیط متلب توضیح داده شود